Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Darganfod Aberaeron


Bwyd a Diod

“Ni fyddai dim mor flinderus i ddyn na bwyta ac yfed oni bai fod Duw wedi’u llunio’n bleser yn ogystal â rheidrwydd.”

Voltaire.

Bodlonwch reidrwydd a phleser yn ansawdd uchel bwyd lleol mewn sawl bwyty moethus yn yr ardal.

Bwyty’r Harbwrfeistr

Yn y bwyty a’r bar hwn ar lan y cei cewch y gorau o gynnyrch lleol i frecwast, cinio a swper. Mae’r bwyty wedi’i gynnwys yn y Good Food Guide ers iddo agor yn 2002.

Bwyty Tŷ Mawr

Un o gryfderau’r ardal yw ansawdd ac amrywiaeth y cynnyrch a dyfir ac a gynhyrchir yn lleol. Daw dros 95% o’r cynnyrch a ddefnyddir yn y gegin o fewn 10 milltir o’r plasty, a thyfir llawer o’r cynnyrch yng ngerddi’r plas.

O dan ofal y prif gogydd a’i frigâd, troir y cynnyrch lleol hwn yn seigiau bendigedig a weinir mewn bwyty clodwiw.

Bwyty Plas Morfa

Bwyty moethus, a la carte, a leolir ar lawr isaf y gwesty, a chanddo olygfa eang, unigryw o arfordir Bae Ceredigion tuar de a’r gorllewin – golygfa sy’n newid yn gyson drwy’r flwyddyn – ac sy’n lle delfrydol i weld y machlud.

Bydd gwesteion wrth eu bodd wrth iiddyn nhw fwyta brecwast neu swper gyda’r olygfa wych o’r dolffiniaid, sydd wedi gwneud Bae Ceredigion yn adnabyddus ledled y byd.

Y Cwch Gwenyn

Bwyty yn Aberaeron, yn arbenigo mewn bwyd môr, coginio organig a’n Hufen Ia Mêl enwog.

Enillwyr Caffi’r Flwyddyn gan Les Routiers 2004/5 ac enillodd yr Hufen Ia Mêl lu o wobrau.

y Cellar

Mae'r Cellar yw'r bwyty diweddaraf i ymuno Aberaeron band ehangu o ddanteithion coginiol.

Bwyta Fine mewn awyrgylch hamddenol yw'r hyn y Cellar yw'r cyfan ynghyd am y bwyd gorau posibl gan y cyflenwyr lleol gorau.