Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Darganfod Aberaeron


Atyniadau

“Chwiliwch yr anchwiliadwy.”

Mae canolbarth Cymru’n lle hudolus: milltiroedd o fynyddoedd bythgofiadwy, arfordir trawiadol a chefn gwlad hardd.

Rheilffordd Cwm Rheidol

Mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn un o Drenau Bach Gwych Cymru, gan redeg rhwng Aberystwyth ar Arfordir y Cambria a Phontarfynach.

Gyda chwiban y gard a sŵn y stêm, dyma gychwyn arni! Eisteddwch, ymlaciwch a dewch gyda ni ar daith i oes o’r blaen, drwy rai o olygfeydd mwyaf godidog Cymru.

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Dyma ganolfan gelfyddydau fwyaf Cymru, ac un a enillodd wobrau am ei gwaith. Caiff ei chydnabod fel ‘canolfan ragoriaeth genedlaethol i’r celfyddydau.

Ceir yma ddewis eang o weithgareddau celfyddydol, gna gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, celf weledol, crefftau, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol. Ac mae hynny heb sôm am y bwytai a’r siopau gwych sy’n rhan o’r adeilad hefyd!

Rhaeadrau Pontarfynach

Ewch am dro ar hyd y Llwybr Natur i weld y rhaeadrau 300 troedfedd syfrdanol a’r tair pont sy’n croesi’r geunant goediog.

Dilynwch ôl troed mynachod y gorffennol, a throediwch Ysgol Jacob (100 o risiau). Cewch ddysgu’r chwedl am yr hen wraig a’i chi a lwyddodd i dwyllo’r Diafol. Anaddas i henoed a phobl anabl oherwydd llawer o risiau.

Pyllau Arian a Phlwm Llywernog

Pwll arian a phlwm go iawn o 1742, gyda chyfle i weld gwaith tanddaearol, hen adeiladau a pheiriannau wedi’u hadnewyddu ac arddangosfeydd diddorol.

Cewch flas ar ‘ffair arian’ yr 1860au, gallwch olchi am fwynau mewn padell a mynd ar daith o dan y ddaear drwy’r hen bwll i’r ‘Parth Daeargrynfeydd’.

Fferm Fêl Ceinewydd

Mae Fferm Fêl Ceinewydd yn fferm fel sy’n cynhyrchu mêl drwy gyfrwng bron i 500 cwhc gwenyn.

Mae arddangosfa wenyn yn yr hen gapel gyda chymunedau byw o wenyn yn y coed a’r cychod gwenyn. Cewch weld sut mae cymuned o wenyn yn gweithio.