3 Pen Cei Gwesty Bach arbennig ar lan y cei yn Aberaeron, tref Sioraidd dlos ar arfordir Ceredigion.

Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Dihangfa ddelfrydol sy’n darparu llety ar lan cei hanesyddol Aberaeron a harddwch Bae Ceredigion. Enwyd pob ystafell ar ôl prif afonydd yr ardal ac mae’r celfi a’r addurno’n gymysgedd ddeniadol o’r traddodiadol a’r modern.

Ceir digonedd o fwytai ardderchog yng Ngheredigion sy’n darparu’r bwyd gorau wedi’i wneud â chynnyrch lleol, ac mae 3 Pen Cei drws nesaf i westy a bwyty adnabyddus yr Harbourmaster, sydd wedi ennill gwobrau am ei fwyd rhagoro.

Cewch groeso cynnes Cymreig, a bydd John a Lesley ar gael i roi gwybod i chi am y gogoniannau a’r cyfleoedd sy’n aros amdanoch, yn cynnwys cerdded, seiclo a physgota.

Gan fod Aberaeron lai na 30 munud yn y car o dref prifysgol ddeniadol Aberystwyth, ac ar gyrion eangderau cefn gwlad canolbarth Cymru, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer ymlacio, fel man i archwilio’r wlad ohono ar wyliau, neu ar gyfer seibiant bach.

Excellent in every respect. A superb B&B. Go There!

Previous reviewers have said it all. Suffice to say that we are not given to undue praise but Lesley and John really do excel in every department.

We had the Aeron room on the first floor with views over the harbour. This B&B isn't cheap but it is such good value for money.

I don't think we have stayed in 5 star hotels better than this, go there!

Adolygiadau

Digwyddiadau Lleol

RSS

Nid oes rhagor o ddigwyddiadau ar gael yn 2019