Argaeledd a Chynigion Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Aeron


£160 Per Night

Prif ystafell ddwbl gyda golygfeydd gwych o’r harbwr, gwely ‘superking’ lledr moethus a stafell ymolchi en-suite fawr yn cynnwys baddon hirgrwn, cawod a chelfi addas.

Dillad gwely cotwm Eifftaidd moethus ac i ychwanegu at eich mwynhad, ceir:

Mae gennym bolisi dim ysmygu nac anifeiliad anwes.