Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Cynigion


Telerau

Sylwch, rhaid i bob cynnig gael ei fwcio drwy ein derbynfa ar 01545 571 147.

Mae cynigion fel y disgrifir hwy ac ni ellir newid ystafelloedd a logwyd eisoes er mwyn manteisio ar y cynigon hyn.

Cynigion 2 Noson

Cynigir y cynigion o 1 Tachwedd 2018 hyd at 31 Mawrth 2019 (ac eithio Nadolig, Bwyddyn Newydd a Gwyliau Banc).

Dyfi £160

Aeron £240

Teifi £200

Rheidol/Ystwyth £145

Cynigion 3 Noson

Cynigir y cynigion o 1 Tachwedd 2018 hyd at 31 Mawrth 2019 (ac eithioNadolig, Bwyddyn Newydd a Gwyliau Banc).

Dyfi £225

Aeron £330

Teifi £270

Rheidol/Ystwyth £210