Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Cynigion


Telerau

Sylwch, rhaid i bob cynnig gael ei fwcio drwy ein derbynfa ar 01545 571 147.

Mae cynigion fel y disgrifir hwy ac ni ellir newid ystafelloedd a logwyd eisoes er mwyn manteisio ar y cynigon hyn.

Cynigion 2 Noson

Mae'n cynnig rhedeg o 1 Tachwedd 2017 31 Mawrth 2018 (ac eithrio'r Nadolig, y Flwyddyn Newydd a Gwyliau Banc).

Dyfi  £200

Aeron £290

Teifi £250

Rheidol/Ystwyth £180

 

Cynigion 3 Noson

Mae'n cynnig rhedeg o 1 Tachwedd 2017 31 Mawrth 2018 (ac eithrio'r Nadolig, y Flwyddyn Newydd a Gwyliau Banc).

Dyfi £270

Aeron £360

Teifi £330

Rheidol/Ystwyth £255