Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Gwybodaeth


Manylion Cysylltu

Cysylltwch â John neu Lesley ar unrhyw rai o’r manylion isod neu drwy gyfrwng y ffurflen gyswllt ar y dde.

Gwesty Bach 3 Pen Cei, Aberaeron, Ceredigion, Cymru SA46 0BT

Ffôn - 01545 571 147

Ebost - .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Map - Cyfarwyddiadau

Talu

Rydym yn derbyn arian parod ond nid sieciau.

Rydym yn derbyn pob cerdyn credyd / debyd amlwg heblaw Amex. Wrth fwcio, byddwn angen manylion eich cerdyn credyd (a dderbynnir dros y ffôn oherwydd diogelwch)

Polisi canslo

Mae angen 48 awr o rybudd arnom wrth ganslo, ond wnawn ni ddim codi arnoch os llwyddwn i ailosod y stafell.

Cyrraedd a gadael

Gellir mynd i’r ystafell o 3:00 y prynhawn a rhaid gadael erbyn 11:00 y bore.

Datganiad Mynediad

Gellir parcio ceir o flaen yr adeilad, ond parcio cyhoeduds ydyw ac mae’r Cei yn ardal boblogaidd o’r dref felly ni ellir sicrhau lle parcio.

Mae’r adeilad ar dir gwastad ac yn rhannu ffordd ag iddi wyneb caled o flaen y llety gyda chymdogion. Defnyddir y ffordd wyneb galed fel ardal barcio anffurfiol gan y cyhoedd a chaiff yr heol ei defnyddio gan gerddwyr hefyd. Y tu hwnt i’r wal atal llifogydd ceir glan cei o goncrid a ddefnyddir gan gerddwyr yn ogystal, Mae mynediad rhwng yr heol a’r harbwr trwy gyfrwng grisiau.

Ar hyn o bryd gellir cael mynediad i flaen yr adeilad drwy gyfrwng palmant bach concrid sydd ychydig yn uwch na’r ffordd. Lled y prif ddwrs yw 800mm ac mae ganddo riniog bychan, fel drws y portsh, sy’n mesur 880mm o led.

Nid oes ystafelloedd gwely ar lefel y llawr.

ae pob ystafell wely ar y llawr cyntaf neu’r ail lawr. Ceir mynediad i’r llawr cyntaf drwy gyfrwng un ar ddeg o risiau i hanner landin gyda dwy a thair gris a deg gris ychwanegol i gyrraedd yr ail lawr. Nid oes lifft ar gael.

Ceir 5 ystafell wely ar y lloriau uwch. Ceir ymhob un:

Yn ogystal: