Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Darganfod Aberaeron


Digwyddiadau

“Does unman yn rhywle tan i bethau ddigwyddodd yno gael eu cofio gan hanes, baledi, straeon, chwedlau neu gofgolofnau. Mae pob ffuglen gystal â ffaith.”

Wallace Stegner

Mae gan Aberaeron galendr cymdeithasol prysur, sy’n cynnwys llu o ddigwyddiadau lleol gydol y flwyddyn.

Rydym wedi dewis rhai o’r prif ddigwyddiadau blynyddol yma.

Yn ôl at y Digwyddiadau

Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion

  • 8
  • Gor

Gŵyl fwyd flynyddol a gynhelir ar y Cei, gyda stondinau o’r harbwr mewnol i geg yr harbwr.

Mae llwythi o bysgod a bwyd môr yn cael eu coginio o flaen eich llygaid gan arbenigwyr a chogyddion amatur brwd – ynghyd â chelf ar y traeth a bandiau pres, barbeciws macrall a jazz, caneuon gwerin y môr, pysgota am grancod a rasio gwichiaid. Cerddoriaeth gyda’r hwyr ger y pier!