Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Darganfod Aberaeron


Digwyddiadau

“Does unman yn rhywle tan i bethau ddigwyddodd yno gael eu cofio gan hanes, baledi, straeon, chwedlau neu gofgolofnau. Mae pob ffuglen gystal â ffaith.”

Wallace Stegner

Mae gan Aberaeron galendr cymdeithasol prysur, sy’n cynnwys llu o ddigwyddiadau lleol gydol y flwyddyn.

Rydym wedi dewis rhai o’r prif ddigwyddiadau blynyddol yma.

Yn ôl at y Digwyddiadau

Gŵŷl Cwrw a Seidr Aberaeron.

  • 10
  • Aws

Mae'r Ŵyl yn cael ei chynnal yng Nghlwb Hwylio Aberaeron.