Argaeledd a Chynigion Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Cysylltu


Manylion Cysylltu

Cysylltwch â John neu Lesley ar unrhyw rai o’r manylion isod neu drwy gyfrwng y ffurflen gyswllt ar y dde.

Gwesty Bach 3 Pen Cei, Aberaeron, Ceredigion, Cymru SA46 0BT

Ffôn - 01545 571 147

Ebost - .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Map - Cyfarwyddiadau

Talu

Rydym yn derbyn arian parod ond nid sieciau.

Rydym yn derbyn pob cerdyn credyd / debyd amlwg heblaw Amex. Wrth fwcio, byddwn angen manylion eich cerdyn credyd (a dderbynnir dros y ffôn oherwydd diogelwch)

Polisi canslo

Mae angen 48 awr o rybudd arnom wrth ganslo, ond wnawn ni ddim codi arnoch os llwyddwn i ailosod y stafell.

Cyrraedd a gadael

Gellir mynd i’r ystafell o 3:00 y prynhawn a rhaid gadael erbyn 11:00 y bore.

Ffurflen gyswllt

* Gwybodaeth angenrheidiol