Tanysgrifiwch i’n negeseuon ebost rhestr gwesteion

Darganfod Aberaeron


Treftadaeth

“Newidir y gorffennol gan y presennol yn yr un modd ag y cyfarwyddir y presennol gan y gorffennol.”

T.S. Eliot

Mae Canolbarth Cymru’n lle hudolus: milltiroedd o fynyddoedd bythgofiadwy, arfordir trawiadol a chefn gwlad hardd.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn ein hadeilad yn Aberystwyth, ceir mynydd o wybodaeth am Gymru a’r byd – miliynau o lyfrau ar bob pwnc dan haul, miloedd o lawysgrifau ac archifau, mapiau, darluniau a ffotograffau, ffilmiau a cherddoriaeth, a gwybodaeth electronaidd.

Ystâd Wledig Llanerchaeron

Bydd Ystâd Wledig Llanerchaeron yn rhoi golwg arbennig i chi ar fywydau byddigions Cymru a’u gweision ddau gan mlynedd yn ôl.

Dyma brofiad diamser, diddorol a deniadol iawn – peidiwch â’i golli!

Amgueddfa Ceredigion

Lleolir Amgueddfa Ceredigion mewn theatr o droad yr Ugeinfed Ganrif sydd wedi’i hadfer. Cafodd ei tu mewn ei disgrifio fel ‘un o amgueddfeydd harddaf Prydain’.